قرآن و فیزیک

حیات فرا زمینی
نویسنده : رباتی - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
 

دراواخرسال 1960.م. (1349 ه.ش) بحثهای زیادی راجع به ساکنین سیارات دیگر می‌شد مریخ و زهره کانون بیشترین حدسیات برای یافتن حیات برروی آنها بود. فیلم‌های سینمایی راز کیهان به نمایش گذاشته می‌شد ازمردان سبزکوچک(LGM .جاسلین بل 1967) درمجلات و روزنامه‌ها زیاد مطلب نوشته می‌شد ،گاهی اوقات راجع به احتمال تهاجم مریخیان و ونوسیها بحث می‌شد.بحثها به قدری داغ بود که شبی دررویا دیدم به زهره (ونوس= ناهید) سفرکرده‌ام ودرهوای مه آلود سطح آن کره با احساس وزن کمتری نسبت به زمین می‌دویدم با گذشت حدود40 سال هنوزخاطره اش درذهن باقی است،به این صورت ممکن است آرزوها به عالم رویا برود.


بررسیهای انجام شده دردهه 70 و 80 میلادی با اعزام فضاپیماهای بدون سرنشین به این سیارات نشان داد که سیارات مذکورغیرقابل زیست وخالی از سکنه وموجودات زنده هستند وهمه گمانها و رویا ها باطل شد،اما همچنان تحقیقات وبررسیها در منظومه‌های دیگرادامه دارد ومحلهای احتمالی درحال شناسایی می‌باشند و تاکنون بیش از 600 سیاره مناسب شناسایی شده که احتمال حیات درآنها تصور می رود.

در تابستان سال 1985 کارل ساگان(سیگن) ستاره شناس وکیهان شناس آمریکایی با مشورت با کیپ تورن کتاب داستانی نوشت به نام تماس که یک حادثه  تاریخ ساز را بررسی می‌کرد وآن تماس با حیات فرا زمینی درفضای خارج ازمنظومه شمسی بود. این کتاب در سال 2004 به صورت فیلم سینمایی علمی - تخیلی با بازیگری جودی فوستربا نام دکتر الی آروی و کارگردانی رابرت زمه کیس به نمایش درآمد، دراین فیلم سفرازطریق تونل زمان(کرمچاله)به منظومه وگا(نسرواقع)وجهان‌های موازی و آینه‌ای و برخی تئوریهای دیگر فیزیک به نمایش درآمده است.البته در این فیلم تخیلی مشاهده می شوددانشمند مذکور درآن جهان به ملاقات پدرش در بهشت می رود و بر می گردد که با ایجاد شک و تردید درعقاید و باورهای بینندگان جنبه ضد اصول دینی دارد .

" فرانک دریک" ازرصدخانه ملی نجوم رادیویی درگرین بنک ویرجینای غربی برای تخمین حیات هوشمند درکهکشان ما درسال 1967معادله‌ای بدست آورد با 7 متغییر که به نام اومشهوراست،پاسخ تعداد حیات هوشمند درآن معا دله حداقل یک است چون که ما وجود داریم !

قرآن مجید می‌فرماید:

(وازجمله آیات قدرت اوخلقت زمین وآسمانها وهم آنچه درآنها ازانواع جنبندگان پراکنده است واو برجمع آوری آنچه پراکنده است هروقت بخواهد قادراست.شوری آیه 29) 

(هر که درآسمانها وزمین است از جنبندگان وفرشتگان بدون تکبرخدا را سجده می‌کنند آیه 49 سوره نحل)

(روزی را که صوردمیده شود هرکه درآسمانها وهرکه درزمین است جز آنرا که خدا خواسته همه ترسان وهراسان باشند وذلیل به محشردر آیند.آیه 87 سوره نمل)

از آیات مذکوراستنباط می‌شود علاوه برفرشتگان موجودات زنده دیگری هم در نقاط مناسبی درسراسرکیهان سکونت دارند و آب ازنشانه‌های حیات است که معمولا"در همه کیهان وجود دارد. تعدد وتنوع موجودات زنده روی زمین هم نشان میدهد در نقاط  مناسب دیگری درکیهان هم باید موجودات زنده بسیاری وجود داشته باشد وما تنها نیستیم، البته این وضعیت بجززمانی است که بشرابعاد بالاترفضا را تسخیر خواهد کرد.