قرآن و فیزیک

تماس(contact )
نویسنده : رباتی - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
 

   قبل ازکشف وملاقات با موجودات فرازمینی تماس با آنها ضرورت دارد دراین صورت به وسیله وزبان مناسب نیازداریم،بعضی ریاضیات رابه عنوان زبان مشترک پیشنهاد کرده اند.

یک راه کارارتباط ،ارسال پیامهای رادیویی است که انجام شده وسالها باید منتظر پاسخ باشیم. در سالهای ١٩٧٧ و١٩٧٩کاوشگرهای ویجر ١و ٢ به فضا پرتاب شد که منظومه شمسی را ترک و وارد فضای بی کران شده اند ،به پیشنهاد وطراحی کارل ساگان و فرانک دریک صفحه ای مسی با روکش طلا حاوی پیامهایی برای تماس با موجودات هوشمند در کاوشگر قرار داده شده ،دراین لوح تصاویری آنالوگ و صداهای گوناگون مانند صدای گریه کودک و صدای وال و امواج آب وصدای قلب انسان وپیامهایی به ۵۵زبان مختلف ازجمله زبانهای باستانی وهمچنین شعرسعدی،بنی آدم اعضای یک پیکرند ...که در آفرینش ز یک گوهرند، قرار داده شده است .


 

راهکار دوم سفرازطریق کرمچاله‌ها به ابعاد بالاترفضا است زیرا درقرآن کریم درآیه17سوره مومنون می‌فرماید: بالای سرشما هفت راه آفریدیم و در خلقت خود غافل نبودیم. اما معلوم نیست که بشرچه وقت بتواند راههای فضایی را کشف وازآنها استفاده کند و فعلاً درحد تئوری مطرح است .

راهکارسریع دیگرارتباط ازطریق مدیومها یا واسطه ‌ها است. مدیومها نقش مهمی درارتباطات فیزیک و متافیزیک دارند، از رادیو وتلویزیون وکامپیوترگرفته تا ماهواره‌ها و واکنشها ی شیمی (کاتالیزور) و توسل در دنیا و شفاعت در آخرت و ارتباط با ارواح بدون استفاده ازمدیوم یا مودم امکان ندارد آنها میتوانند بین دو فرکانس متفاوت هماهنگی وارتباط برقرار نمایند.یک مدیوم مثل یک مترجم است که به دو زبان آشنایی دارد و می تواند بین دونفربا زبانهای مختلف ارتباط برقرار کند. چنانچه بتوانیم مدیوم مناسبی را شناسایی‌کنیم موفقیتهایی به دنبال خواهیم داشت، اما احتمال فریب عناصرنا خواسته هم وجود دارد در این صورت مدیوم باید خارق العاده باشد. افرادی هستند که توان برقراری ارتباط ذهنی از راه دور یا تله پاتی را دارند. همانطوریکه درمبحث تشدید ارتعاشات اشاره شد تصور می رود نحوه تماس از طریق تشدید ارتعاشات و القایی باشد.

آزمایش تماس با ارواح توسط مدیومها نشان می‌دهد آنها به اطلاعات گذشته وحال واحتمالا" آینده دسترسی دارند و اگر مجاز باشند آنها را ارائه می‌دهند و به همه خط و زبانی آشنایی وتسلط دارند ، ارواح درعالم میانی یا برزخ قرار دارند و دسترسی آنها به ابعاد با لاتروجود دارد وزمان ومکان هم آنها را محدود نمی کند.

(.... من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون انتهای آیه 100 سوره مومنون)

خداوند هم ازطریق جبرئیل یا امین وحی با پیامبران و رسولان خود ارتباط برقرار می کرده . وحی به معنی صدای یا پیام آهسته است که به صورت های مختلف بطور مستقیم یا با واسطه ویا الهام و رویا  و یا اشاره و رمز ویا فرمان تکوینی ازطرف خداوند بزرگ انجام شده است . تماس مستقیم خالق با پیامبران ازپس حجاب باواسطه بوده زیرا پیامبران توان تحمل آن را نداشته اند و اغلب باواسطه یا مدیوم مانند فرشته وحی (جبرئیل ) یا حتی از پس  یک درخت (مانند موسی "ع")انجام  می‌شده. به حشرات مانند زنبور عسل وجامدات مانند زمین (آیه 5 سوره زلزال) به صورت فرمان تکوینی وحی شده و خواهد شد .یک نکته قابل توجه است که به هرچه وحی شود بطور دقیق انجام می شود.

قرآن کریم در آیه  68 سوره نحل می‌فرماید: 

(و خدا به زنبور عسل وحی کرد ...)

تفکروتدبر دراین آیه ومطالعه زندگی پییچده این حشره نشان می دهد زنبور عسل همان چیزی که خداوند به آن وحی کرده انجام می دهد و قادر به انجام کار دیگری نیست و ما کمی به حقیقت وحی پی می بریم .به همین دلیل تجربی هرچه که به رسول اکرم(ص) وحی شده بدون یک کلمه کم یا زیاد در قرآن مجید آورده است. تمام آیاتی که با کلمه قل شروع می شود نشان می دهد که قرآن کریم کلام شخص پیامبرگرامی نیست و بر او وحی شده است.   

قرآن کریم در آیات 16و17و18 سوره نمل می‌فرماید:

"سلیمان که وارث ملک داوود شد به مردم گفت به ما زبان پرندگان را آموختند.

وسپاهیان سلیمان ازگروه جن و انس و پرندگان تحت فرمان رئیس خود در رکابش حاضر شدند.

به وادی مورچگان که رسیدند موری گفت:ای موران همه به مساکن خود بروید مبادا زیرپای سلیمان وسپاهیانش لگدمال شوید.سلیمان از گفتار مورچه خندید . . ."

حضرت سلیمان (ع) حدود 3000 سال قبل می‌زیسته آیا با دانش و تکنولوژی امروزی ما می‌توانیم با مورچگان یا پرندگان و سایر موجودات ارتباط برقرار کنیم و یا تاج و تخت ملکه سبا را در یک چشم به همزدن از سرزمین سبا به بیت المقدس ببریم؟پس این ادعا را نمی توانیم تایید کنیم که تحول علمی تنها در200سال گذشته به اوج خود رسیده است مگر اینکه همه گذشته را نادیده بگیریم.اغلب تمدنهای قدرتمند و پیشرفته و متجاوز که قرآن کریم به آنها اشاره کرده است متلاشی شده اند، محل وآزمایشگاه زمین است اگرما دربرقراری ارتباط با موجودات روی زمین موفق شویم می‌توانیم مطمئن شویم درتماس با موجودات فرا زمینی موفق خواهیم شد.