نیروی حیات

یک قرن بعد دقیقا"همان بحثهای موافق ومخالف درمورد کارهای خارق‌العاده شخصی به نام یوری گلر مطرح شدکه دوتن ازدانشمندان موسسه تحقیقات استانفورد درکالیفرنیا را متقاعد نمود که می‌تواند تنها با قدرت ذهن خود باعث خم شدن کلید وقاشق وچنگال شود.[مرجع21]

 

قرآن مجید می فرماید:

 وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَالطَّیْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ ﴿سباء آیه۱۰﴾

 ما به داود فضیلتی بزرگ بخشیدیم (وگفتیم) ای کوه ها و ای پرند گان با او هم آواز شوید وآهن را به دست او نرم کردیم.

 مفتولهای آهن دردستان حضرت داود(ع) آنچنان نرم بود که آنها را به شکل تن پوش زره ای می ساخت.

 دکتر.ل.شرلوک از روانپزشکان معروف فرانسه درکتاب خود می‌نویسد :

 اگر از من بپرسید مهمترین رویداد امور روانشناسی چیست با اطمینان از دستگاه پسیکوترونیک ژنراتورکه توسط روبرت پاولینا ساخته شده وفیلم مستند آن درسمپوزیوم بین المللی مسائل نیروی زیست در تابستان 1972  در مسکو با همراهی دخترش به نام یانا به نمایش گذاشته شد نام خواهم برد این دستگاه شبیه یک میکروفن بود که روی یک پایه نصب شده و با مالیدن آن روی پیشانی و قراردادن یک صفحه فلزی درمقابل آن هر بار که دست خود را روی پیشانی مالیده وبه میزمی مالید صفحه به یک طرف کج می‌شد و نیرویی برآن اثر می گذاشت.پاولینا توضیح داد درهرموجودزنده‌ای این نیرو وجود دارد وبا بکاربردن آن می‌توان کارهایی انجام داد که به نظرمعجزه جلوه می‌کند درصورتیکه معجزه-‌ای وجود ندارد وآن قدرت ظهور روح است.

 آزمایش مذکوربه شدت نظرمرا به خود جلب کرد ومن می‌دانستم که افرادی که درزمینه روح ومتافیزیک تحقیق می‌کنند درصدد اثبات این موضوع هستند که هرموجود زنده‌ای درلفافه‌ای ازیک نیروی مرموز قراردارد و علم به این درجه پیشرفت رسیده که می‌تواند میزان وقدرت این نیرو را اندازه‌گیری کند.درکشورهای غربی این نیرورا بیوانرژی یا نیروی زیست ویا بیوپلاسمیک انرژی می‌نامند درکشورهای اروپای شرقی به آن نام نیروی خاص روان داده‌اند ودرهمه مذاهب ازآن به نام روح یاد شده است .[مرجع 17] 

 

 قرآن کریم می‌فرماید:

 (واذ قال ربک للملئکه انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون آیه 28 سوره حجر)

 (فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین آیه 29 سوره حجر)

 آنگاه که پروردگاربه فرشتگان گفت من بشری ازگل سیاه بدبو(لجن) [1]خلق می‌کنم پس چون آنرابیاراستم و ازروح خود درآن دمیدم همه براو سجده کنید.

 (یسئلونک من الروح قل الروح من امرربی واوتیتم من العلم الا قلیلا. آیه 85 سوره اسرا. درباره روح ازتومی پرسند بگو روح از امر پروردگار من است وعلم آن جزاندکی به شما داده نشده است)     

 پروفسورکرلیان2* دانشمند روسی تکنیک عکاسی  خاصی  را ابداع کرده است که با آن می‌توان از نیروی حیات عکس گرفت دراین تکنیک که بنام خود اومشهوراست از دستگاهی استفاده می‌شودکه میدانی با ولتاژ وشدت جریان و فرکانس خاص تولید می‌نماید وموضوعی که با این تکنیک ازآن عکسبرداری می‌شود دراین میدان قرارداده می‌شود و تصویربدست آمده دارای‌ هاله‌ای روشن در اطراف تصویرموجود زنده می باشد که درهرموجودی اعم ازگیاه وحیوان وانسان متفاوت است. این‌هاله به عنوان نیروی حیات یا بایوانرژی نامیده می‌شود.

 

در سال 1964 فیزیکدانی به نام بل اعلام کرد کائنات دریک میدان انرژی جهانی غوطه ور است وعلت زنده بودن هرموجود را همین میدان انرژی می‌دانست.[مرجع26]

 پروفسورویلیام تیلر رئیس سابق دانشکده مواد دانشگاه استانفورد نظریه‌ای ارائه داد که میدان انرژی جهانی همان نیروی حیات است و به دنیایی تعلق دارد که آنرا فضا- زمان منفی می‌نامند، در این فضا- زمان حداقل سرعت ازسرعت نورکمتر نخواهد شد.

 دربین هندیان اعمال وافعال حیرت انگیزمرسوم است که یکی ازآنها نیروی پسیکوتله سینه است یعنی بدون اینکه دست به چیزی بزنند آن جسم را با نیروی فکرازجای خود حرکت می‌دهند.

 ژ. راین اولین کسی بود که درباره این موضوع به تحقیق پرداخت چنین حالتی برای همه کس امکان نداشت فقط تعدادی انگشت شمار مانند: (اوپسالا- بالیادینو- رودی شیندز) دارای چنین امتیازی بودند،این افراد خودشان هم نمی دانستند چنین امتیازی دارند اما درزندگی خود دو یا سه باراتفاق افتاده که این نیرو را درخود احساس کرده اند.[مرجع17]

 دریک آزمایش هیپنوتیزم ازنوع کاتالپسی که ازتلویزیون هم به طورزنده پخش شد مشاهده گردید هیپنوتیزورکه شخصی تبعه هند بود نوجوانی را هیپنوتیزم کرد واورا ازناحیه پاشنه پا وگردن روی دوتکیه گاه پشتی صندلی قرارداد به طوری که به طورافقی مثل پل بود بعد با کمال تعجب مشاهده شد صندلی تکیه گاه زیرپاشنه پا را هم برداشت به طوری که نوجوان تنها با اتکا به گردن به طورافقی درهوا معلق بود مثل پلی که یک تکیه گاه دارد تصویراین نمایش که ده‌ها سال ازآن گذشته هنوزدر ذهن باقی است.به لحاظ قوانین فیزیک می‌دانیم گشتاوریا حاصلضرب نیروی جاذبه درفاصله بایستی باعث سقوط نوجوان شود اما حدود 7 ثانیه درهوا به همان حالت باقی ماند. چه چیزباعث قطع تبادل بوزون‌های گراویتون وازبین رفتن تاثیرمیدان جاذبه شده بود؟ آیا عامل انتقال این نیروبه جز چهارنیروی شناخته شده بود، مطمئنا" هیچ کدام از چهار نیروی ذرات بوزون که ازآن درفیزیک بحث می‌شود باعث خنثی شدن اثر جاذبه نخواهدشد پس این چه نیرویی است؟ این همان نیروی اراده یا بیوانرژی است که تشریح شد. اما چون فعلا" عمومیت ندارد فیزیکدانها آن را در نظرنمی گیرند ومی گویند قانونی که بعضی وقتها صادق است وگاهی اوقات صادق نیست، قانون نیست این هم ازمواردی است که تیغ اوکام مانع تحقیق در این زمینه شده است. 

 

 

 

یوری گلرکه با اراده خود قاشق وچنگالها راخم می کند

 

 

هیپنوتیز از نوع کاتالپسی( جمود) درنمایشی که از صدا وسیما پخش شد صندلی زیر پاشنه پا هم برداشته شد و بدن تنها با اتکا گردن بطور افقی ماندکه با قوانین گرانش سازگاری ندارد 

 

____________________________

1- امروزه می‌دادنیم لجن منبع تولید متان وهیدروژن سولفوره توسط میکروارگانها است.

2- از این نوع دوربین دردانشگا ه تهران موجود است.

/ 6 نظر / 50 بازدید
همین نزدیکی ها

;" دير زمانی است روی شاخه اين بيد مرغی بنشسته كو به رنگ معماست نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی چون من در اين ديار، تنها، تنهاست گرچه درونش هميشه پر زهياهوست، مانده بر اين پرده ليك صورت خاموش روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف، بام و در اين سرای می‌رود از هوش. راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا، قالب خاموش او صدايی گوياست. می‌گذرد لحظه‌ها به چشمش بيدار، پيكر او ليك سايه – روشن رؤياست. رسته ز بالا و پست بال و پر او زندگی دور مانده: موج سرابی سايه‌اش افسرده بر درازی ديوار پرده ديوار و سايه: پرده خوابی خيره نگاهش به طرح خيالی آنچه در آن چشم‌هاست نقش هوس نيست دارد خاموشی اش چون با من پيوند، چشم نهانش به راه صحبت كس نيست ره به دورن می‌برد حمايت اين مرغ: آنچه نيايد به دل، خيال فريب است دارد با شهرهای گمشده پيوند: مرغ معما در اين ديار غريب است سروده سهراب سپهری _:-_

denalor

سلام مايل به تبادل لينک با شما هستيم رتبه ما در گوگل 2 هست ابتدا ما را با نام اس ام اس جديد لينک کنيد سپس در بخش نظرات اطلاع دهيد تا شما را لينک کنيم.با تشکر

شهريار

مطالب جالب و خواندني داريد. موفق باشيد. به سايت ما هم سر بزنيد.

شهريار

مطالب جالب و خواندني داريد. موفق باشيد. به سايت ما هم سر بزنيد.

ميترا

سلام جالب بود پيش منم بيا بلاگ من در مورد کار در منزل براي خانماي باذوقه اگه خواستي منو با همين عنوان لينک کن و بگو به چه اسمي لينکت کنم و يه چيز ديگه وبلاگ منو با اينترنت اکسپلورر باز کن که خوشگلتره منتظرتم مرسي

بانــــوی نــقــطــــ . ــ ه ای

درمورد قدرت روح ... و کل چیزایی که نوشتی باید بگم که زیاد طرفش نمیرم... شاید ترس از واقعیتایی باشه اصلا دوست ندارم د رموردش بدونم... اما ... فیلمش الان نیست ؟...