حیات فرا زمینی

بررسیهای انجام شده دردهه 70 و 80 میلادی با اعزام فضاپیماهای بدون سرنشین به این سیارات نشان داد که سیارات مذکورغیرقابل زیست وخالی از سکنه وموجودات زنده هستند وهمه گمانها و رویا ها باطل شد،اما همچنان تحقیقات وبررسیها در منظومه‌های دیگرادامه دارد ومحلهای احتمالی درحال شناسایی می‌باشند و تاکنون بیش از 600 سیاره مناسب شناسایی شده که احتمال حیات درآنها تصور می رود.

در تابستان سال 1985 کارل ساگان(سیگن) ستاره شناس وکیهان شناس آمریکایی با مشورت با کیپ تورن کتاب داستانی نوشت به نام تماس که یک حادثه  تاریخ ساز را بررسی می‌کرد وآن تماس با حیات فرا زمینی درفضای خارج ازمنظومه شمسی بود. این کتاب در سال 2004 به صورت فیلم سینمایی علمی - تخیلی با بازیگری جودی فوستربا نام دکتر الی آروی و کارگردانی رابرت زمه کیس به نمایش درآمد، دراین فیلم سفرازطریق تونل زمان(کرمچاله)به منظومه وگا(نسرواقع)وجهان‌های موازی و آینه‌ای و برخی تئوریهای دیگر فیزیک به نمایش درآمده است.البته در این فیلم تخیلی مشاهده می شوددانشمند مذکور درآن جهان به ملاقات پدرش در بهشت می رود و بر می گردد که با ایجاد شک و تردید درعقاید و باورهای بینندگان جنبه ضد اصول دینی دارد .

" فرانک دریک" ازرصدخانه ملی نجوم رادیویی درگرین بنک ویرجینای غربی برای تخمین حیات هوشمند درکهکشان ما درسال 1967معادله‌ای بدست آورد با 7 متغییر که به نام اومشهوراست،پاسخ تعداد حیات هوشمند درآن معا دله حداقل یک است چون که ما وجود داریم !

قرآن مجید می‌فرماید:

(وازجمله آیات قدرت اوخلقت زمین وآسمانها وهم آنچه درآنها ازانواع جنبندگان پراکنده است واو برجمع آوری آنچه پراکنده است هروقت بخواهد قادراست.شوری آیه 29) 

(هر که درآسمانها وزمین است از جنبندگان وفرشتگان بدون تکبرخدا را سجده می‌کنند آیه 49 سوره نحل)

(روزی را که صوردمیده شود هرکه درآسمانها وهرکه درزمین است جز آنرا که خدا خواسته همه ترسان وهراسان باشند وذلیل به محشردر آیند.آیه 87 سوره نمل)

از آیات مذکوراستنباط می‌شود علاوه برفرشتگان موجودات زنده دیگری هم در نقاط مناسبی درسراسرکیهان سکونت دارند و آب ازنشانه‌های حیات است که معمولا"در همه کیهان وجود دارد. تعدد وتنوع موجودات زنده روی زمین هم نشان میدهد در نقاط  مناسب دیگری درکیهان هم باید موجودات زنده بسیاری وجود داشته باشد وما تنها نیستیم، البته این وضعیت بجززمانی است که بشرابعاد بالاترفضا را تسخیر خواهد کرد. 

/ 1 نظر / 55 بازدید
غدیری

ممنون از لطف شما برای سایت مذهبی شریعه، مقاله زیبای شما در مورد حیات فرازمینی را بر روی سایت با ذکر منبع مورد نظر از سایت شما قرار دادم. از همکاری شما ممنونم و اگر تمایل به همکاری بیشتر با سایت داشته باشید می توانید در این سایت ثبت نام فرمایید و بعضی از مطالبی را که خودتان دوست دارید با نام شما که گرد آورنده مطلب می باشید را بر روی سایت برای نمایش بازدید کننده های سایت قرار دهید. ضمنا ایمیل شما را هم نداریم.