معرفی کتاب

معرفی کتاب:قرآن و فیزیک


نویسنده : نورالله رباتی – حسین رباتی
انتشارات : کردگار،تلفن- 06113339198
شابک : 2-050-281-600-978
تعداد صفحات :222

کتاب قرآن و فیزیک با عناوین موضوعات و اعجاز مشروحه زیر و نکات و مطالبی دیگر منتشر شد، علاقمندان در صورت امکان می توانند آنرا از کتابفروشی های سازمان تبلیغات واقع دراهواز فلکه مولوی (سه گوش) و کتابفروشی غدیر ، نمایشگاه و فروشگاه کتاب محام در کیانپارس اهواز، نمایشگاه و فروشگاه کتاب رشد ، اسوه، محمدی واقع در خیابان نادری، نمایشگاه کتابشهرآرمان و فروشگاه کتاب دانا واقع در گلستان خیابان فروردین و نمایشگاه محصولات فرهنگی فرودگاه اهواز تهیه فرمایند.

شرح عناوین کتاب:

جهان بینی، پیدایش جهان ،آفرینش زمین ،مدل جهان ،ابعاد فضا و نظریه های ریسمان و نظریه سی.پی.اچ، تئوری نسبیت، زمان ،انبساط جهان ،اهمیت شب، سیاهچاله، کرمچاله ، قانون دوم ترمودینامیک، مرگ خورشید، مرگ کهکشان، بازسازی جهان، تئوری کوانتم، اهداف خلقت ،اصطلاح یین ـ ینگ و نظریه مکمل نیلزبوهر، علت و معلول، ذرات بنیادی ،فیزیک پزشکی شامل آهن در قرآن حکیم، آکوستیک یا علم صدا و امواج فراصوت، تشدید ارتعاشات - اجزاء نگری و کل گرایی، شتاب ثقل (جی) و سرعت گریز، تنظیم خلقت همه چیز، حیات، نیروی حیات ، حیات فرا زمینی، تماس،علم ودین.
در تالیف این کتاب حداقل از 40 منبع و ماخذ علمی و تفسیرالمیزان و تالیفات دانشمندان فیزیک  و دانشمندان و فلاسفه اسلام و انتشارات علمی دانشگاهها استفاده شده است. در این کتاب علم و حکمت و فلسفه و عرفان به هم آمیخته است.
noorrobati@gmail.com

........................................................................................

 

نام کتاب : مکانیک مواد مرکب

گردآورندگان:

مهندس پیام عطار روشن کارشناس ارشد مکانیک وعضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهواز

مهندس عباس حق پرست کارشناس ارشدمکانیک وعضو باشگاه پژوهشگران جوان اهواز

مهندس حسین رباتی کارشناس ارشد مکانیک و مدرس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه وعضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهواز

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سال چاپ:1391

شابک:6-1540-10-964-978

مشخصات ظاهری: 619ص:مصور

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:

 

 1-1 )  مقدمه 

 

1-2 ) تعریف مواد­ مرکب

 

1-3 ) اجزای تشکیل دهنده مواد مرکب

 

1-3-1 ) ماتریس

 

1-3-2 ) تقویت کننده

 

1-4 ) تقسیم بندی مواد مرکب

 

1-4-1 ) مواد مرکب از نظرزمینه

 

1-4-1-1 ) مواد­مرکب با زمینه پلیمری

 

1-4-1-2 ) مواد­­مرکب با زمینه فلزی

 

1-4-1-3 ) مواد­­مرکب با زمینه سرامیکی

 

1-4-2 ) مواد مرکب از نظر نوع تقویت­کننده1-5 ) مزایای استفاده از مواد مرکب

 

1-6) کاربردهای مواد مرکب

 

1-6-1) صنایع هوا و فضا

 

1-6-2) صنایع اتومبیل

 

1-6-3) صنایع ورزشی

 

 1-6-4) کاربردهای دریایی

 

 1-6-5) کاربرد در صنایع مصرفی

 

 1-6-6) کاربرد در صنایع ساختمان‌سا‌زی

 

فصل دوم :  ماکرومکانیک تک لایه

 

2-1  )  مقدمه

 

2-2 ) جابجایی­ها، تنش­ها و کرنش­ها

 

2-2-1 ) روابط کرنش- جابجایی

 

2-2-2 ) معادلات تعادل

 

2-3 ) روابط تنش- کرنش مواد در حالات مختلف

 

2-3-1 ) موادغیر ایزوتروپیک

 

2-3-2 ) مواد مونوکلینیک

 

2-3-3 ) مواد ارتوتروپیک

 

2-3-4 ) مواد ایزوتروپیک عرضی

 

2-3-5 ) مواد ایزوتروپیک

 

2-4 )  شرایط تنش صفحه­ای

 

2-4-1 ) شرایط تنش صفحه­ای برای مواد مونوکلینیک

 

2-4-2 )  شرایط تنش صفحه­ای برای مواد ارتوتروپیک

 

2-4-3 ) شرایط تنش صفحه­ای برای مواد ایزوتروپیک عرضی

 

2-4-4 ) شرایط تنش صفحه­ای برای مواد ایزوتروپیک

 

2-5 ) تبدیلات تنش و کرنش

 

2-6 ) روابط تنش و کرنش در یک جسم غیر ایزوتروپیک

 

2-7 ) تنش و کرنش­های حرارتی در تک­لایه

 

2-7-1 ) روابط تنش-کرنش­ حرارتی برای تک­لایه یک جهته

 

2-7-2 ) روابط تنش-کرنش­ حرارتی برای تک­لایه زاویه­دار

 

2-8  ) انرژی کرنشی.

 

2-8-1  ) روش ریتز

 

2-9 ) تفسیر ماتریس­های سختی و کامپلیانس

 

فصل سوم : میکرومکانیک تک لایه

 

 3-1 ) مقدمه 

 

3-2 ) کسرهای حجمی و جرمی، چگالی، فضای خالی

 

3-2-1 ) کسر حجمی

 

3-2-2 )کسر­جرمی

 

3-2-3 ) چگالی

 

3-2-4 ) فضای خالی  

 

3-3  ) تعیین چهار مدول الاستیک

 

3-3-1 ) شیوه مقاومت مواد

 

3-3-1-1 ) مدول یانگ طولی

 

3-3-1-2 ) مدول یانگ عرضی 

 

3-3-1-3 ) ضریب پواسون اصلی

 

3-3-1-4 ) مدول برشی صفحه­ای

 

3-3-2 ) مدل نیمه تجربی

 

3-3-2-1 ) مدول یانگ طولی

 

3-3-2-2 ) مدول یانگ عرضی 

 

 3-3-2-3 ) ضریب پواسون اصلی

 

3-3-2-4 ) مدول برشی صفحه­ای

 

3-3-3 ) روش الاستیسیته

 

3-3-3-1 ) مدول یانگ طولی

 

3-3-3-2 ) ضریب پواسون اصلی

 

3-3-3-3 ) مدول یانگ طولی

 

3-3-3-4 ) مدول برشی محوری

 

3-4 ) مقاومت نهایی تک لایه یک جهته

 

3-4-1 ) مقاومت کششی طولی

 

3-4-2 ) مقاومت فشاری طولی

 

3-4-3 ) مقاومت کششی عرضی

 

3-4-4 ) مقاومت برشی صفحه­ای

 

3-4-5 ) مقاومت برشی صفحه­ای

 

فصل چهارم : ماکرومکانیک چند لایه

 

4-1 ) مقدمه

 

4-2 ) کدگذاری چندلایه­ها

 

4-3 ) انواع چندلایه­ها

 

4-4 ) ماتریس­های سختی در چندلایه­ها

 

4-5 ) نیروها و گشتاورها در چندلایه­ها

 

4-6 ) اهمیت ماتریس سختی 

 

4-7 ) ماتریس سختی برای چندلایه دلخواه

 

4-8 ) اثرات حرارتی در چند لایه­ها

 

4-8-1 ) تنش­ها و کرنش­های حرارتی

 

فصل پنجم :تئوریهای گسیختگی مواد مرکب

 

5-1 ) مقدمه 

 

5-2 ) معیارهای شکست یک لایه ارتوتروپ

 

5-2-1 ) معیار گسیختگی ماکزیمم تنش

 

5-2-2 ) معیار گسیختگی ماکزیمم کرنش

 

5-2-3 ) معیار گسیختگی سای- هیل

 

5-2-4 ) معیار گسیختگی سای- وو

 

5-2-5 ) معیار گسیختگی هافمن 

 

5-3 ) مقایسه نتایج آزمایشگاهی با معیارهای گسیختگی

 

فصل ششم : اتصالات مواد مرکب

 

6-1 ) مقدمه.

 

6-2 ) اتصالات مرسوم در سازه­های مواد مرکب

 

6-2-1 ) اتصالات چسبی

 

6-2-1-1 ) مزایا و معایب اتصالات چسبی

 

6-2-1-2 ) تقسیم­بندی انواع اتصالات چسبی بر اساس شکل ظاهری

 

6-2-1-3 ) عوامل موثر بر استحکام اتصال چسبی

 

6-2-1-4 ) انواع گسیختگی در اتصال چسبی

 

6-2-2 ) تحلیل اتصال چسبی تک لبه

 

6-2-2-1 ) چسب با مدول برشی پایین (چسب نرم

 

6-2-2-2 ) حالت کلی بدون در نظر گرفتن خمش

 

6-2-2-3 ) حالت کلی با در نظر گرفتن خمش

 

6-2-3 ) تحلیل اتصال شیبدار

 

6-2-4 ) تحلیل اتصال دو لبه و تاثیر پارامترهای مختلف در آن

 

6-2-4-1 ) طول گیرایی

 

6-2-4-2 ) تاثیر پلاستیسیته چسب روی مقاومت اتصال

 

6-2-4-3 ) تاثیر سختی اتصال روی مقاومت ماکزیمم

 

6-2-4-4 ) تاثیر ضخامت چسب

 

­­6-2-4-5 ) تاثیر متفاوت بودن جنس صفحات اتصال (سختی­های نابربر

 

6-2-4-6 )تاثیر تفاوت ضریب انبساط حرارتی روی مقاومت

 

6-2-4-7 )تاثیر همزمان سختی و ضریب انبساط نابرابر

 

6-2-4-8 )تاثیر تنش جدا شدن روی مقاومت و روش­های کم کردن آن

 

6-2-5 )اتصال پله­ای

 

6-3 ) اتصالات مکانیکی

 

6-3-1 ) نکات مهم در طراحی اتصالات مکانیکی

 

­­­6-3-2 ) معیارهای گسیختگی در بارهایی استاتیکی

 

6-3-2-1 ) گسیختگی کششی

 

6-3-2-2 ) گسیختگی فشاری

 

6-3-2-3 ) گسیختگی برشی

 

6-3-2-4 ) گسیختگی لهیدگی

 

6-3-2-5 ) گسیختگی  Cleavage

 

6-3-2-6 ) گسیختگی  Pull up

 

6-3-3 ) آنالیز تنش به روش کلاسیک

 

6-3-3-1 ) بارگذاری سوراخ توسط پین بدون در نظر گرفتن اصطکاک

 

6-3-4 ) تاثیر بارهای خستگی

 

6-3-5 ) کارایی اتصال

 

6-3-6 ) معیارهای طراحی و ضریب اطمینان

 

6-3-7 ) ملاحظات و نکات قابل توجه

 

6-3-7-1 ) روش­های مقاوم کردن سوراخ

 

6-3-7-2 ) چگونگی فرم دادن سوراخ

 

6-3-7-3 ) روش­های اتصال دادن

 

6-3-7-4 ) جلوگیری از خوردگی

 

6-3-7-5 ) اتصالات میخ پرچ

 

فصل هفتم : تیرها

 

7-1 ) معادلات حاکم

 

7-1-1 ) شرایط مرزی

 

7-1-2 ) ماتریس سختی

 

7-1-3 ) ماتریس کامپلیانس

 

7-1-4 ) جایگزینی سختی­ها

 

­­­7-2 ) تیرهای صلب گونه مستطیلی تحت تاثیر بار محوری و خمشی

 

7-2-1 ) جابجایی برای لایه­چینی متقارن

 

7-2-2 ) جابجایی­ها برای لایه چینی غیرمتقارن

 

7-2-3 ) تنش­ها و کرنش­ها

 

7-3 ) تیرهای جدار نازک و مقطع باز ارتوتروپیک یا تیر با مقطع عرضی متقارن تحت تاثیر بار محوری و خمش

 

7-3-1 ) جابجایی­های تیرهای T شکل

 

7-3-2 )  جابجایی­های تیر L شکل

 

7-3-3 ) جابجایی­های تیرهای مقطع عرضی اختیاری

 

7-3-4 ) تنش­ها و کرنش­ها

 

7-4 ) تیرهای جدارنازک، مقطع بسته ارتوتروپیک تحت بار محوری و خمش

 

7-5 ) پیچش در تیرهای جدارنازک

 

7-5-1 ) مقطع عرضی مستطیلی

 

7-5-2 ) تیرهای ارتوتروپیک و مقطع باز

 

7-5-3 ) تیرهای ارتوتروپیک و مقطع بسته- یک قسمتی

 

7-5-4) تیرهای ارتوتروپیک و مقطع بسته- چند قسمتی

 

7-5-5 ) تیرهای ارتوتروپیک مقطع باز

 

7-5-6 ) مقاومت پیچشی تیرهای ارتوتروپیک مقطع بسته

 

7-6 ) تیرهای جدار نازک با لایه­چینی اختیاری تحت تاثیر بار محوری، خمش و پیچ

 

7-6-1 ) جابجایی­های تیرهای مقطع باز و مقطع بسته

 

7-6-2 ) جابجایی­های تیرهای مقطع باز و مقطع بسته

 

7-6-3 ) مرکز جرم

 

7-6-4 ) مقاومت پیچشی

 

7-7 ) بارگذاری عرضی تیرهای با دیواره نازک

 

7-7-1 ) تیرهایی با لایه­چینی ارتوتروپیک یا با مقطع عرضی متقارن

 

7-7-2 ) تیرها با لایه چینی اختیاری

 

­­­7-7-3 ) مرکز برش

 

7-8 ) تیرهای جدار نازک استحکام یافته

 

7-9 ) کمانش تیرها

 

7-9-1 ) تیرهای تحت تاثیر بار محوری (کمانش خمشی- پیچشی

 

7-9-2 )کمانش جانبی- پیچشی تیرهای ارتوتروپیک با مقطع عرضی متقارن

 

7-9-3 ) کمانش محلی

 

7-10 )  ارتعاش آزاد تیرها (ارتعاش خمشی- پیچشی

 

7-10-1 ) مقاطع عرضی از دو جهت متقارن

 

7-10-2 ) تیرها با مقاطع عرضی متقارن

 

7-10-3 ) تیرها با مقاطع عرضی غیر متقارن

 

فصل هشتم : ورق های نازک

 

8-1 ) معادلات حاکم

 

8-1-1 ) شرایط مرزی

 

8-1-2 ) انرژی کرنشی

 

8-2 ) خیز ورق­های مستطیلی

 

8-2-1 ) خمش خالص و نیروهای صفحه­ای

 

8-2-2 ) ورق های دراز

 

8-2-3 ) ورق هایی با تکیه گاه ساده- لایه چینی متقارن

 

8-2-4 ) ورق های با لبه های گیر دار- ارتوتروپیک و لایه چینی متقارن

 

8-3 ) خمش در ورق های مستطیلی

 

8-3-1 ) ورق با تکیه گاه ساده –لایه چینی متقارن

 

8-3-2 ) ورق با تکیه گاه گیردار و تکیه گاه ساده- ارتوتروپیک و لایه چینی متقارن

 

8-3-3 ) ورق­های ارتروپیک با آرایش متقارن و با یک لبه آزاد

 

8-3-4 ) ورق های با لبه­های مهار شده در برابر دوران-لایه چینی متقارن و ارتوتروپیک

 

8-3-5 ) ورق­های دراز

 

8-4 ) ارتعاش آزاد ورق­های مستطیل

 

8-4-1 ) ورق های دراز

 

8-4-2 ) ورق­هایی با تکیه گاه ساده – لایه چینی متقارن

 

8-4-3 ) ورق­های با تکیه­گاه­های ساده و گیردار-لایه چینی متقارن و ارتوتروپیک

 

فصل نهم : تحلیل المان محدود

 

9-1 ) المان سه بعدی

 

9-2 ) المان ورق

 

9-3 ) المان تیر

 

9-4 ) زیر لایه­ای

 

9-4-1 ) مرحله1: المان­های ناشی از تنش­های درون صفحه­ای

 

9-4-2 ) مرحله2: المان­های ناشی از تنش­های عمودی بیرون صفحه­ای

 

9-4-3 ) مرحله سوم: المان­های  ناشی از تنش­های برشی برون صفحه­ای

 

9-4-4 ) مرحله چهارم: ماتریس سختی

 

...................................................................

 

 

 

/ 2 نظر / 86 بازدید
باغ پاييزي من

سلام مطالب وبلاگتون خوب بود واقعا از وبلاگتون خوشم اومد از شما دعوت مي کنم که از باغ پاييزي من ديدن کنيد و با نظراتتون باغ را روشن و بهاري کنيد منتظر نظر شما هستم با تشکر از شما www.1bagh.blogfa.com [گل][گل][گل]

مسعود

سلام لطفا راهنمائی کنید که در کرج چگونه میتوانم کتاب شما را تهیه کنم با احترام شریف لو